Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 2011, DHQ-ĐHHTQT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHQ (ĐH Đại Học Huế tại Quảng Trị) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHHTQT được công bố chính thức bởi Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị (viết tắt: PHĐHHTQT) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHHTQT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHHTQT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Trị
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Trị

Điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2011: Điểm chuẩn DHQ - Điểm chuẩn PHĐHHTQT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Công nghệ kĩ thuật môi trường A 13
2 101 Công nghệ kĩ thuật môi trường: B 14
3 102  Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 13
4 103 Kĩ thuật điện A 13
5 201  Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ A 13
6 201  Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ: B 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị mới nhất

Cập nhật:
Top