Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 2019, DHQ-ĐHHTQT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHQ (ĐH Đại Học Huế tại Quảng Trị) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHHTQT được công bố chính thức bởi Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị (viết tắt: PHĐHHTQT) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHHTQT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHHTQT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Trị
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Trị

Điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2019: Điểm chuẩn DHQ - Điểm chuẩn PHĐHHTQT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D14, D15 19.75
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01, C15, D01 18
3 7480201 Công nghệ thông tin A01, D07 13.5
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, D01, D10 18
5 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; D07; A09; B04 14
6 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B04; C16 14
7 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A09; C14 15
8 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; A09; C14 14
9 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A09; B04 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị mới nhất

Cập nhật:
Top