Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai 2020, NLG-ĐHNLTPHCMTLC

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn NLG (ĐH Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHNLTPHCMTLC được công bố chính thức bởi Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai (viết tắt: PHĐHNLTPHCMTLC) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHNLTPHCMTLC và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHNLTPHCMTLC qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Gia Lai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Gia Lai

Điểm chuẩn Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2020: Điểm chuẩn NLG - Điểm chuẩn PHĐHNLTPHCMTLC

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101G Quản trị kinh doanh 15
2 7340301G Kế toán 15
3 7480201G Công nghệ thông tin 15
4 7540101G Công nghệ thực phẩm 15
5 7620109G Nông học 15
6 7620201G Lâm học 15
7 7640101G Thú y 16
8 7340116G Bất động sản 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai mới nhất

Cập nhật:
Top