Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận 2020, NLN-ĐHNLTPHCMTNT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn NLN (ĐH Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHNLTPHCMTNT được công bố chính thức bởi Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận (viết tắt: PHĐHNLTPHCMTNT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHNLTPHCMTNT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHNLTPHCMTNT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Thuận
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Thuận

Điểm chuẩn Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận năm 2020: Điểm chuẩn NLN - Điểm chuẩn PHĐHNLTPHCMTNT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101N Quản trị kinh doanh 15
2 7340301N Kế toán 15
3 7620109N Nông học 15
4 7620301N Nuôi trồng thủy sản 15
5 7640101N Thú y 16
6 7519007N Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 15
7 7859002N Tài nguyên và Du lịch sinh thái 15
8 7340116N Bất động sản 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận mới nhất

Cập nhật:
Top