Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 2016, DTP-ĐHTNTLC

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTP (ĐH Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHTNTLC được công bố chính thức bởi Trường Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai (viết tắt: PHĐHTNTLC) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHTNTLC và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHTNTLC qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2016: Điểm chuẩn DTP - Điểm chuẩn PHĐHTNTLC

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 15
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 15
3 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15
4 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; C04; D01 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai mới nhất

Cập nhật:
Top