Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 2020, YHT-ĐHYHNTTH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn YHT (ĐH Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐHYHNTTH được công bố chính thức bởi Trường Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa (viết tắt: PHĐHYHNTTH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của PHĐHYHNTTH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐHYHNTTH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thanh Hóa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thanh Hóa

Điểm chuẩn Trường Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa năm 2020: Điểm chuẩn YHT - Điểm chuẩn PHĐHYHNTTH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101_YHT Y khoa TTNV<=4 27.65
2 7720301_YHT Điều Dưỡng TTNV<=1 22.4

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa mới nhất

Cập nhật:
Top