Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế 2013, DHD-DLĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHD (ĐH Du Lịch – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Du Lịch – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLĐHH được công bố chính thức bởi Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế (viết tắt: TDLĐHH) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Du Lịch – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TDLĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2013: Điểm chuẩn DHD - Điểm chuẩn TDLĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A 13
2 7310101 Kinh tế A1 13
3 7310101 Kinh tế D1 13.5
4 7310101 Kinh tế D2 13.5
5 7310101 Kinh tế D3 13.5
6 7310101 Kinh tế D4 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A 14
8 7340101 Quản trị kinh doanh A1 14
9 7340101 Quản trị kinh doanh D1 14
10 7340101 Quản trị kinh doanh D2 14
11 7340101 Quản trị kinh doanh D3 14
12 7340101 Quản trị kinh doanh D4 14
13 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế A1 16.5
14 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế A 16.5
15 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế C 18.5
16 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế D1 17.5
17 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế D2 17.5
18 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế D3 17.5
19 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế D4 17.5
20 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị A 15.5
21 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị A1 15.5
22 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị C 17.5
23 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị D1 16.5
24 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị D2 16.5
25 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị D3 16.5
26 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị D4 16.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top