Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế 2014, DHD-DLĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHD (ĐH Du Lịch – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Du Lịch – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLĐHH được công bố chính thức bởi Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế (viết tắt: TDLĐHH) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Du Lịch – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TDLĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2014: Điểm chuẩn DHD - Điểm chuẩn TDLĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A 13.5
2 7340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A 15
3 7310101 Kinh tế A 13.5
4 7340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị 13
5 7340101 Quản trị kinh doanh A1 13.5
6 7340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A1 15
7 7310101 Kinh tế A1 13.5
8 7340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A1 phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị 13
9 7340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C 16
10 7340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị 14
11 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13.5
12 7340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D1,2,3,4 15
13 7310101 Kinh tế D1,2,3,4 13.5
14 7340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D1,2,3,4 phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top