Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế 2019, DHD-DLĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHD (ĐH Du Lịch – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Du Lịch – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLĐHH được công bố chính thức bởi Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế (viết tắt: TDLĐHH) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Du Lịch – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TDLĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH DLĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2019: Điểm chuẩn DHD - Điểm chuẩn TDLĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, C00, D01, D10 17.5
2 7810101 Du lịch A00, C00, D01, D10 17
3 7810102 Du lịch điện tử A00, C00, D01, D10 15.5
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, C00, D01, D10 18
5 7810201 Quản trị khách sạn A00, C00, D01, D10 17.25
6 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, C00, D01, D10 17.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Du Lịch – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top