Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên 2010, DTF-NNĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHNNĐHTN) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2010: Điểm chuẩn DTF - Điểm chuẩn ĐHNNĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 701 SP Tiếng Anh D1 20
2 702 Cử nhân song ngữ Trung - Anh D1 13
3 702 Cử nhân song ngữ Trung - Anh D4 13
4 703 SP Tiếng Trung D1 13
5 703 SP Tiếng Trung D4 13
6 704 SP song ngữ Trung - Anh D1 15
7 704 SP song ngữ Trung - Anh D4 13
8 705 SP Song ngữ Nga - Anh D1 13
9 705 SP Song ngữ Nga - Anh D2 13
10 706 Cử nhân Tiếng Anh D1 15
11 707 Cử nhân Tiếng Trung D1 13
12 707 Cử nhân Tiếng Trung D4 13
13 708 Cử nhân song ngư Pháp - Anh D1 13
14 708 Cử nhân song ngư Pháp - Anh D2 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top