Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên 2011, DTF-NNĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHNNĐHTN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2011: Điểm chuẩn DTF - Điểm chuẩn ĐHNNĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 701 Sư phạm Tiếng Anh (4 năm) D1 Đã nhân hệ số 19
2 702 Cử nhân song ngữ Trung – Anh (5 năm) D1 Đã nhân hệ số 16.5
3 702 Cử nhân song ngữ Trung – Anh (5 năm) D4 15
4 703 Sư phạm Tiếng Trung (4 năm) D1 Đã nhân hệ số 16
5 703 Sư phạm Tiếng Trung (4 năm) D4 15
6 704 Sư phạm song ngữ Trung – Anh (5 năm) D1 Đã nhân hệ số 15.5
7 704 Sư phạm song ngữ Trung – Anh (5 năm) D4 15
8 705 Sư phạm song ngữ Nga – Anh (5 năm) D1 Đã nhân hệ số 16
9 705 Sư phạm song ngữ Nga – Anh (5 năm) D2 15
10 706 Cử nhân Tiếng Anh D1 Đã nhân hệ số 15
11 706 Cử nhân Tiếng Anh D4 15
12 707 Cử nhân Tiếng Trung D1 Đã nhân hệ số 15
13 707 Cử nhân Tiếng Trung D4 15
14 708 Cử nhân song ngữ Pháp – Anh D1 Đã nhân hệ số 15.5
15 708 Cử nhân song ngữ Pháp – Anh D3 15.5
16 C68 Kế toán D1 10
17 C81 Sư phạm Tiếng Anh D1 Hệ cao đẳng (chưa nhân hệ số) 10
18 C82 Sư phạm song ngữ Trung – Anh D1 Hệ cao đẳng (chưa nhân hệ số) 10
19 C82 Sư phạm song ngữ Trung – Anh D4 10
20 C83 Sư phạm Tiếng Trung D1 Hệ cao đẳng (chưa nhân hệ số) 10
21 C83 Sư phạm Tiếng Trung D4 10
22 C84 Sư phạm song ngữ Nga – Anh D1 Hệ cao đẳng (chưa nhân hệ số) 10
23 C84 Sư phạm song ngữ Nga – Anh D2 10
24 C85 Sư phạm song ngữ Pháp – Anh D1 Hệ cao đẳng (chưa nhân hệ số) 10
25 C85 Sư phạm song ngữ Pháp – Anh D3 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top