Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên 2016, DTF-NNĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHNNĐHTN) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2016: Điểm chuẩn DTF - Điểm chuẩn ĐHNNĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. A01; D01; D15; D66 12
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D66 15
3 7220203 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D03; D66 15
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D15; D66 15
5 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc A01; D01; D04; D66 15
6 7140232 Sư phạm Tiếng Nga A01; D01; D02; D66 15
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D15; D66 19.25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top