Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị 2020, LCH-SQCT-ĐHCT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn LCH (ĐH Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQCT-ĐHCT được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị (viết tắt: TSQCT-ĐHCT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQCT-ĐHCT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQCT-ĐHCT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2020: Điểm chuẩn LCH - Điểm chuẩn TSQCT-ĐHCT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 Xét tuyển HSG bậc THPT thí sinh nam miền Bắc 26.5
2 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT thí sinh nam miền Bắc 28.5
3 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước C00 Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT thí sinh nam miền Nam; Thí sinh mức 27 điểm, điểm môn Văn >= 9 27
4 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước A00 Thí sinh nam miền Bắc 25.9
5 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước A00 Thí sinh nam miền Nam 24.65
6 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D01 Thí sinh nam miền Bắc 24.3
7 7310202 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước D01 Thí sinh nam miền Nam 23.25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị mới nhất

Cập nhật:
Top