Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền 2017, ZCH-SQCBHDSĐHNQ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn ZCH (ĐH Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQCBHDSĐHNQ được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền (viết tắt: TSQCBHDSĐHNQ) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQCBHDSĐHNQ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQCBHDSĐHNQ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền năm 2017: Điểm chuẩn ZCH - Điểm chuẩn TSQCBHDSĐHNQ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00; A01; C00 15.5
2 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01 15.5
3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 15.5
4 7580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền mới nhất

Cập nhật:
Top