Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền 2020, SNH-SQCBHQSĐHNQ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn SNH (ĐH Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQCBHQSĐHNQ được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền (viết tắt: TSQCBHQSĐHNQ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQCBHQSĐHNQ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQCBHQSĐHNQ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền năm 2020: Điểm chuẩn SNH - Điểm chuẩn TSQCBHQSĐHNQ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860228 Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh A00, A01 Thí sinh nam miền Bắc, Thí sinh mức 24.1 - điểm môn Toán >=8.6 24.1
2 7860228 Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh A00, A01 Thí sinh nam miền Nam 23.65

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền mới nhất

Cập nhật:
Top