Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng 2018, KGC-SQKQ-HCĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn KGC (ĐH Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQKQ-HCĐ được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng (viết tắt: TSQKQ-HCĐ) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQKQ-HCĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQKQ-HCĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng năm 2018: Điểm chuẩn KGC - Điểm chuẩn TSQKQ-HCĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 6510304 Thí sinh Nam miền Bắc (Hệ cao đẳng) A00, A01 20.6
2 6510304 Thí sinh Nam miền Nam (Hệ cao đẳng) A00, A01 18.45

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng mới nhất

Cập nhật:
Top