Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học 2020, KGH-SQKQ-HĐH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn KGH (ĐH Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQKQ-HĐH được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học (viết tắt: TSQKQ-HĐH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQKQ-HĐH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQKQ-HĐH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học năm 2020: Điểm chuẩn KGH - Điểm chuẩn TSQKQ-HĐH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860203 Chỉ huy tham mưu Không quân A00; A01 17

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học mới nhất

Cập nhật:
Top