Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa 2019, VPH-SQKTQSHQSDDHTDDN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn VPH (ĐH Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQKTQSHQSDDHTDDN được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa (viết tắt: TSQKTQSHQSDDHTDDN) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQKTQSHQSDDHTDDN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQKTQSHQSDDHTDDN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa năm 2019: Điểm chuẩn VPH - Điểm chuẩn TSQKTQSHQSDDHTDDN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860220 Chỉ huy tham mưu thông tin - Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 23.1
2 7860220 Chỉ huy tham mưu thông tin - Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 Thí sinh mức 22,70 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,25. 22.7

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa mới nhất

Cập nhật:
Top