Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn 2020, LAH-SQLQ1-ĐHTQT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn LAH (ĐH Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQLQ1-ĐHTQT được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn (viết tắt: TSQLQ1-ĐHTQT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQLQ1-ĐHTQT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQLQ1-ĐHTQT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2020: Điểm chuẩn LAH - Điểm chuẩn TSQLQ1-ĐHTQT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860201 Chỉ huy tham mưu A00; A01 Thí sinh mức 25.3: Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.8; Tiêu chí phụ 2: Vật Lý >= 7.75; Tiêu chí phụ 3: Hóa (Tiếng Anh) >= 8.5 25.3

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn mới nhất

Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2020 là bao nhiêu

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục Quân 1 năm 2020 là bao nhiêu? Thông tin tuyển sinh và phương thức xét tuyển của trường Sĩ quan Lục quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn 2021.

Cập nhật:
Top