Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ 2020, LBH-SQLQ2-ĐHNH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn LBH (ĐH Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQLQ2-ĐHNH được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ (viết tắt: TSQLQ2-ĐHNH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQLQ2-ĐHNH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQLQ2-ĐHNH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2020: Điểm chuẩn LBH - Điểm chuẩn TSQLQ2-ĐHNH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân - Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) A00; A01 25.55
2 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân - Thí sinh Nam Quân khu 5 A00; A01 24.05
3 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân - Thí sinh Nam Quân khu 7 A00; A01 Thí sinh mức 24,35 điểm: Điểm môn toán >=8.6 24.35
4 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân - Thí sinh Nam Quân khu 9 A00; A01 Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: điểm môn toán >=8,8. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý >=7,75. Tiêu chí phụ 3: điểm môn hóa >=8 24.8

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ mới nhất

Cập nhật:
Top