Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Phòng Hóa 2020, HGH-SQPH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HGH (ĐH Sĩ Quan Phòng Hóa) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Phòng Hóa trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQPH được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa (viết tắt: TSQPH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Phòng Hóa mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQPH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQPH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2020: Điểm chuẩn HGH - Điểm chuẩn TSQPH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860229 Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học A00; A01 Thí sinh nam miền Bắc 23.65
2 7860229 Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học A00; A01 Thí sinh nam miền Nam 22.7

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa mới nhất

Cập nhật:
Top