Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp 2020, TGH-SQTTG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TGH (ĐH Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQTTG được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp (viết tắt: TSQTTG) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQTTG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQTTG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2020: Điểm chuẩn TGH - Điểm chuẩn TSQTTG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp A00; A01 Thí sinh nam Miền Bắc 24.05
2 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp A00; A01 Thí sinh nam Miền Nam 22.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp mới nhất

Cập nhật:
Top