Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 2020, TTH-SQTTHQSĐHTTLL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TTH (ĐH Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SQTTHQSĐHTTLL được công bố chính thức bởi Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc (viết tắt: TSQTTHQSĐHTTLL) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của TSQTTHQSĐHTTLL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SQTTHQSĐHTTLL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2020: Điểm chuẩn TTH - Điểm chuẩn TSQTTHQSĐHTTLL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860221 Chỉ huy tham mưu thông tin A00, A01 Thí sinh Nam miền Bắc 23.95
2 7860221 Chỉ huy tham mưu thông tin A00, A01 Thí sinh Nam miền Nam 24.2

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc mới nhất

Cập nhật:
Top