Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng 2018, DDV-NCVĐTVAĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDV (ĐH nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NCVĐTVAĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng (viết tắt: VNCVĐTVAĐHĐN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của VNCVĐTVAĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NCVĐTVAĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng năm 2018: Điểm chuẩn DDV - Điểm chuẩn VNCVĐTVAĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340124 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 19.3
2 7480204 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 19.3
3 7420204 Khoa học Y sinh 20.6

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top