điểm sàn kinh tế quốc dân: Điểm sàn dự kiến trường ĐH Kinh tế Quốc dân 2021

Điểm sàn dự kiến của trường Đại học Kinh tế Quốc dân dành cho 6000 chỉ tiêu xét tuyển 2021. Chi tiết phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và điểm sàn cho từng ngành của trường ĐH Kinh tế quốc dân 2021.

Top