giảm tải nội dung thi: Nội dung thi có được giảm tải do ảnh hưởng của dịch Covid – 19?

Đề thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2021 liệu có được giảm tải do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19? Nội dung giảm tải tập trung các lớp cuối cấp của mỗi bậc học. Nội dung tinh giản các môn đã được Bộ GDĐT hướng dẫn chi tiết.

Top