học viện an ninh: Nhóm ngành An ninh quốc phòng, Báo chí chiếm đầu bảng Nguyện vọng 1

Nhóm ngành An ninh quốc phòng và Báo chí chiếm đầu bảng Nguyện vọng 1 vượt qua nhóm ngành kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin. Tiếp theo là nhóm ngành Nghệ thuật, Du lịch khách sạn, dịch vụ cá nhân, Khoa học xã hội và hành vi.

Top