học viện báo chí và tuyên truyền: thông tin tuyển sinh mới nhất

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điều chỉnh đề án xét tuyển ngành Báo chí năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết phương án tuyển sinh, chỉ tiêu từng ngành và cách tính điểm chuẩn xét tuyển của HBT.

Nhóm ngành An ninh quốc phòng và Báo chí chiếm đầu bảng Nguyện vọng 1 vượt qua nhóm ngành kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin. Tiếp theo là nhóm ngành Nghệ thuật, Du lịch khách sạn, dịch vụ cá nhân, Khoa học xã hội và hành vi.

Top