học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh: thông tin tuyển sinh mới nhất

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điều chỉnh đề án xét tuyển ngành Báo chí năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết phương án tuyển sinh, chỉ tiêu từng ngành và cách tính điểm chuẩn xét tuyển của HBT.

Top