hướng dẫn đăng ký nguyện vọng: Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học 2021 trực tuyến

Cách đăng ký nguyện vọng (NV) tuyển sinh đại học 2021 trực tuyến chi tiết và đầy đủ nhất. Hướng dẫn chi tiết cách ghi đăng ký chọn nguyện vọng thi Đại học trực tuyến online và phương thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT) ĐH đúng cách.

Đăng ký nguyện vọng Đại học 2021 được thực hiện theo 2 cách đăng ký trực tiếp và đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học online. Hướng dẫn đăng ký và cách ghi nguyện vọng trên mẫu Phiếu ĐKDT thi Đại học và phương thức đăng ký xét tuyển ĐH chính xác nhất.

Top