hướng dẫn ghi phiếu đăng ký nguyện vọng: thông tin tuyển sinh mới nhất

Đăng ký nguyện vọng Đại học 2021 được thực hiện theo 2 cách đăng ký trực tiếp và đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học online. Hướng dẫn đăng ký và cách ghi nguyện vọng trên mẫu Phiếu ĐKDT thi Đại học và phương thức đăng ký xét tuyển ĐH chính xác nhất.

Top