khoa học xã hội gồm những môn nào: thông tin tuyển sinh mới nhất

Tỷ lệ thí sinh chọn thi khối Khoa học Xã hội tốt nghiệp THPT 2021 chiếm áp đảo so với thí sinh chọn khối Khoa học Tự nhiên. Trong 3 năm trở lại đây, tỉ lệ thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội luôn nhỉnh hơn so với bài thi Khoa học tự nhiên.

Top