lịch thi lớp 10: Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân Văn lùi lịch thi vào lớp 10

Đề thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ giảm bớt câu khó phân hóa khó. Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm nay không thay đổi. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học trong sách giáo khoa.

Nhiều tỉnh thành phố đã phải tính toán đến việc điều chỉnh lùi lịch thi vào lớp 10 THPT vì ảnh hưởng dịch COVID 19. Kỳ thi lớp 10 được nhiều tỉnh xem xét lùi lại lịch thi lớp 10 năm học 2021-2022

Top