lịch thi tuyển sinh 10: Nhiều tỉnh xem xét điều chỉnh lùi Lịch thi vào lớp 10 THPT

Nhiều tỉnh thành phố đã phải tính toán đến việc điều chỉnh lùi lịch thi vào lớp 10 THPT vì ảnh hưởng dịch COVID 19. Kỳ thi lớp 10 được nhiều tỉnh xem xét lùi lại lịch thi lớp 10 năm học 2021-2022

Top