lịch thi vào 10: Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân Văn lùi lịch thi vào lớp 10

Năm 2021 có hơn 100 trường THPT tư thục và tự chủ ở Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021. Chi tiết phương án tuyển sinh vào lớp 10 của các trường tư thục và tự chủ tài chính ở Hà Nội.

Nhiều tỉnh thành phố đã phải tính toán đến việc điều chỉnh lùi lịch thi vào lớp 10 THPT vì ảnh hưởng dịch COVID 19. Kỳ thi lớp 10 được nhiều tỉnh xem xét lùi lại lịch thi lớp 10 năm học 2021-2022

Top