Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Bắc Ninh năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Bắc Ninh năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Bắc Ninh để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Bắc Ninh giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C19 Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
CNC Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật
CSB Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản
CTE Cao Đẳng Thống Kê
DBH Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
HCB Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc)
HCN Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam)
NHB Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
TDB Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
UKB Đại Học Kinh Bắc
Cập nhật:
Top