Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Bình Dương năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Bình Dương năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Bình Dương để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Bình Dương giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
CBY Cao Đẳng Y Tế Bình Dương
DBD Đại Học Bình Dương
DKB Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
EIU Đại Học Quốc Tế Miền Đông
SNH Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền
TDM Đại học Thủ Dầu Một
VGU Đại Học Việt Đức
ZCH Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Dân sự - Đại học Ngô Quyền
Cập nhật:
Top