Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Cần Thơ năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Cần Thơ năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Cần Thơ để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Cần Thơ giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C55 Cao Đẳng Cần Thơ
CEC Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ
CEN Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ
CYC Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ
DNC Đại học Nam Cần Thơ
DTD Đại Học Tây Đô
KCC Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
TCT Đại Học Cần Thơ
YCT Đại Học Y Dược Cần Thơ
Cập nhật:
Top