Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Đà Nẵng năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Đà Nẵng để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Đà Nẵng giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
CCZ Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến
CDA Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí
CDD Cao Đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng
CDT0407 Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng
CHV Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn
CKB Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
CLT Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm
CLV Cao Đẳng Lạc Việt
CMS Cao Đẳng Thương Mại
CPD Cao Đẳng Phương Đông - Đà Nẵng
CPN Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng
DAD Đại Học Đông Á
DDC Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng
DDF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
DDG Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
DDI Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
DDK Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
DDQ Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
DDS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
DDT Đại Học Duy Tân
DDV Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng
DDY Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng
DSK Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
KTD Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
TTD Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
YDN Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
Cập nhật:
Top