Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Đồng Nai năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Đồng Nai để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Đồng Nai giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
AD2 Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2
CDN Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai
CDS Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi
CYD Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai
DCD Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
DLH Đại Học Lạc Hồng
DMD Đại học Công nghệ Miền Đông
DNU Đại Học Đồng Nai
LBH Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ
LBS Đại học Nguyễn Huệ
LNS Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2)
PCS Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
PCS1 Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Nam)
Cập nhật:
Top