Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Huế năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Huế để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Huế giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C33 Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
CCH Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
CYY Cao Đẳng Y Tế Huế
DHA Đại học Luật - Đại Học Huế
DHC Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế
DHD Trường Du Lịch – Đại Học Huế
DHE Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế
DHF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
DHI Khoa Quốc tế - ĐH Huế
DHK Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
DHL Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế
DHN Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
DHS Đại Học Sư Phạm Huế
DHT Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
DHY Đại Học Y Dược Huế
DPX Đại Học Dân Lập Phú Xuân
HVA Học Viện Âm Nhạc Huế
Cập nhật:
Top