Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Khánh Hòa năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Khánh Hòa năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Khánh Hòa để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Khánh Hòa giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C41 Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang
CDK Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang
CM2 Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang
CYK Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa
HQH Học Viện Hải Quân
KGC Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng
KGH Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học
TBD Đại Học Thái Bình Dương
TCU Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc
TSN Đại Học Nha Trang
TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc
UKH Đại học Khánh Hòa
Cập nhật:
Top