Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Nghệ An năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Nghệ An năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Nghệ An để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Nghệ An giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C29 Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An
CEA Đại học Kinh Tế Nghệ An
CGN Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
CNA Cao Đẳng Hoan Châu
CVV Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An
DCV Đại học Công nghiệp Vinh
DVX Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
SKV Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
TDV Đại Học Vinh
YKV Đại Học Y Khoa Vinh
Cập nhật:
Top