Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Phú Thọ năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Phú Thọ năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Phú Thọ để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Phú Thọ giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
CCA Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất
CDU Cao Đẳng Dược Phú Thọ
CPP Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ
CTP Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm
CYP Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ
QPH Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng
THV Đại Học Hùng Vương
VUI Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
Cập nhật:
Top