Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Thái Nguyên năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Thái Nguyên năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Thái Nguyên để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Thái Nguyên giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C12 Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
CCB Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên
CCV Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức
CKL Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim
CKT Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên
CNV Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc
CTM Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch
CXD Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp
CYI Cao Đẳng Y Tế Thái Nguyên
DTC Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
DTE Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên
DTF Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
DTK Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên
DTN Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên
DTP Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai
DTQ Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên
DTS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên
DTU Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên
DTY Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
DTZ Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
DVB Đại Học Việt Bắc
Cập nhật:
Top