Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Vĩnh Long năm 2021

Tra cứu Mã trường, mã ngành các trường Đại học và Cao Đẳng ở Vĩnh Long năm 2021: tìm kiếm (tra) danh sách mã các trường đại học và ngành học tại tỉnh / thành phố (TP) Vĩnh Long để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2021.

Sắp tới, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển nguyện vọng Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mã trường Đại học và Cao Đẳng ở Vĩnh Long giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu.

- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Mã trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Mã trường của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C57 Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long
CKV Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Vĩnh Long
D57 Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long
DCL Đại Học Cửu Long
KSV Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long
MTU Đại Học Xây Dựng Miền Tây
VLU Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Cập nhật:
Top