Mã trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2023 (ĐHBKĐHĐN-BKĐHĐN)

Tra cứu mã trường của Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2023 để điền vào hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2023. Tìm kiếm mã trường ĐHBKĐHĐN (ĐH Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2023 chính xác nhất.

Tra mã trường đại học, cao đẳng và ngành học để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2023 đồng thời với hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguyện vọng Đại học Cao đẳng năm 2023.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Mã DDK là mã trường nào?

Mã trường Tên trường Đại học, Cao đẳng (tên đầy đủ)
DDK Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
Cập nhật:
Top