Mã trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) 2021 (ĐHLĐXH(CSHN)-LĐXH(CSHN))

Tra cứu mã trường của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2021 để điền vào hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2021. Tìm kiếm mã trường ĐHLĐXH(CSHN) (ĐH Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2021 chính xác nhất.

Tra mã trường đại học, cao đẳng và ngành học để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguyện vọng Đại học Cao đẳng năm 2021.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Mã DLX là mã trường nào?

Mã trường Tên trường Đại học, Cao đẳng (tên đầy đủ)
DLX Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)
Cập nhật:
Top