Mã trường Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) 2023 (ĐHLĐXH(CSPN)-LĐXH(CSPN))

Tra cứu mã trường của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2023 để điền vào hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2023. Tìm kiếm mã trường ĐHLĐXH(CSPN) (ĐH Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2023 chính xác nhất.

Tra mã trường đại học, cao đẳng và ngành học để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2023 đồng thời với hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguyện vọng Đại học Cao đẳng năm 2023.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Mã DLS là mã trường nào?

Mã trường Tên trường Đại học, Cao đẳng (tên đầy đủ)
DLS Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)
Cập nhật:
Top