Mã trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 2021 (ĐHNNĐHĐN-NNĐHĐN)

Tra cứu mã trường của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2021 để điền vào hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2021. Tìm kiếm mã trường ĐHNNĐHĐN (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2021 chính xác nhất.

Tra mã trường đại học, cao đẳng và ngành học để điền hồ sơ đăng ký dự thi THPT (Trung học phổ thông) quốc gia 2021 đồng thời với hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguyện vọng Đại học Cao đẳng năm 2021.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Mã DDF là mã trường nào?

Mã trường Tên trường Đại học, Cao đẳng (tên đầy đủ)
DDF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
Cập nhật:
Top